Cardiovasculaire screening

Voor wie is dit type onderzoek geschikt?

Plotse dood komt helaas af en toe voor bij sport en bewegen. Dat heeft een grote impact op nabestaanden, maar ook op de grotere omgeving van de overledene. Telkens wordt bij het overlijden van een gezond geachte sporter de vraag gesteld of het overlijden niet te voorkomen was geweest door een preventief onderzoek.

De werkgroep “cardiovasculaire screening en sport”, met vertegenwoordigers van onder meer de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, NOC*NSF en sportbonden, heeft – in navolging van een advies van de European Society of Cardiology – geadviseerd het zogenaamde “Lausanne” protocol te gebruiken voor tweejaarlijkse harttest van alle Nederlandse topsporters. De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft het “Lausanne protocol” verplicht gesteld voor alle voetballers in vertegenwoordigende elftallen.

Deze “harttest voor wedstrijdsporters” bestaat uit een screening middels een uitgebreide vragenlijst, lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje (ECG). (misschien nog foto toevoegen van iemand die elektrodes op zijn borst heeft….). Indien er duidelijke afwijkingen worden geconstateerd, vindt er een verwijzing plaats naar een cardioloog.

 

Hoe kan je je inschrijven?

U kunt zich voor dit onderzoek aanmelden middels verschillende contactmogelijkheden. Klik hiervoor op onderstaande button.

Download De Vragenijst Maak meteen een Afspraak
lausi